BUKOVSKÝ, Luděk. Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO