STRNAD, Matěj. Návrh zabezpečení průmyslového řídícího systému [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178070. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO