MACO, Martin. Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO