CHUDOBA, David. Návrh zavedení řízení bezpečnosti informací s důrazem na budování bezpečnostního povědomí v příspěvkové organizaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO