BARTÁNUS, Radovan. Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO