HRNČÍŘOVÁ, Barbora. Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO