NGUYEN, Viet Hung. Expanze podniku na zahraniční trh [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178085. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO