SVOBODOVÁ, Sára. Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO