PĚČEK, Dominik. Podnikatelský plán malé edukační společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO