FEJTOVÁ, Alena. Podnikatelský plán - vzdělávací agentura [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178094. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO