HLÁVKA, Miroslav. Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alexej Vitula.
Uložit do Citace PRO