GONOVÁ, Lucia. Vykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO