DRMOLOVÁ, Aneta. Návrhy na snížení fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO