FRKAL, Zdeněk. Návrh změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO