GLOZYGOVÁ, Andrea. Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178124. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO