HRIADEĽ, Ondřej. Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO