MRKVIČKA, Daniel. Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178134. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Procházková.
Uložit do Citace PRO