MIŠÍK, Ondrej. Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně: principy, spolehlivost a provozní parametry [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178136. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.
Uložit do Citace PRO