FELDOVÁ, Petra. Optimalizace zadního křídla závodního vozu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce David Štefan.
Uložit do Citace PRO