DOLEŽAL, Václav. Ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17814. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO