BÍZA, Michal. Návrh větrání a chlazení v rodinném domě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178140. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ondřej Pech.

Uložit do Citace PRO