FROLÍK, Stanislav. Geometrická teorie řízení na nilpotentních Lieových grupách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.

Uložit do Citace PRO