MOJŽYŠEK, Tomáš. Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel. Vedoucí práce Michal Křižák.
Uložit do Citace PRO