KELLNEROVÁ, Sabina. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178145. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Monika Doležalová.
Uložit do Citace PRO