BALÚCH, Tomáš. Simulace revitalizace panelového domu se záměrem dosažení mezinárodního certifikátu pro výstavbu budov [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178146. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Milada Komosná.

Uložit do Citace PRO