JURČOVÁ, Anna. Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178149. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Monika Doležalová.

Uložit do Citace PRO