LUX, Martin. Přenosný brusný modul [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17815. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Černý.
Uložit do Citace PRO