KONEČNÝ, Adam. Stanovení výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178151. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Josef Čech.

Uložit do Citace PRO