BRZOBOHATÁ, Anna. Vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blansku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178154. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Martina Vařechová.
Uložit do Citace PRO