VOLŠANOVÁ, Jindřiška. Posouzení vlivu zřízení služebnosti stezky a cesty na cenu pozemku v Boskovicích a okolí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178159. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO