ČTVRTEČKOVÁ, Ludmila. Posouzení možnosti rekonstrukce a nové výstavby mateřské školy v Blažovicích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO