ADAMKOVÁ, Jana. Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178193. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO