HOLÍNKOVÁ, Petra. Pokročilé fluorescenční techniky ve výzkumu micelárních systémů a jejich interakcí s biopolymery [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178197. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.

Uložit do Citace PRO