HRABAL, Michal. Development of Light Emitting Electroluminescent Device by Means of Material Printing [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178202. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.
Uložit do Citace PRO