OMASTA, Lukáš. Printed Biosensor Based on Organic Electrochemical Transistor [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178203. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ota Salyk.

Uložit do Citace PRO