KONEČNÁ, Jana. Využití molekulárně biologických technik pro identifikaci a analýzu probiotických bakterií [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178205. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO