PEKÁREK, Jan. Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku. Online, Disertační práce, vedoucí Petr Dostál. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178211. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO