BAHENSKÝ, Miloš. Závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178236. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO