CHLÁPEK, Jan. Návrh nových laboratorních úloh s gigabitovou pasivní optickou sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178266. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Horváth.

Uložit do Citace PRO