MATOUŠOVÁ, Klára. Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178268. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Kazelle.

Uložit do Citace PRO