AVRAMOVIĆ, Nikola. Testovací modul pro vybranou část standardu IEEE 802.1Q [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Fujcik.

Uložit do Citace PRO