KAŠTYL, Jaroslav. Vytlačování vrstevnatých keramických těles [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Trunec.
Uložit do Citace PRO