FEDROVÁ, Simona. Návrhy rozvoje systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO