PETROVÁ, Regina. Podnikatelský plán založení cukrárny v Novém Městě na Moravě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.

Uložit do Citace PRO