ZÍMOVÁ, Barbora. Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO