SVATOŠ, Jan. Detaily [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO