ELZNIC, Zita. Masná tapeta [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178363. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO