ŠTEFANIGOVÁ, Denisa. Trojka [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Břetislav Malý.

Uložit do Citace PRO