MUCHA, Petr. Transformace [online]. Brno [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178366. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO