FERENC, Jiří. Práce jako práce… [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO